Młyn Sułkowice

Młyn (niem. Schlesische Mühlenwerke A.G.) stoi przy al. Poprzecznej. Powstał w 1890 r., po doprowadzeniu bocznicy kolejowej. Wtedy kwitł tu przemysł.

Wokół niego znajdowały się zabudowania mieszkalne i administracyjne a sam Młyn stanowił zespół połączonych ze sobą budynków ceglanych (przemysłowych) wraz z silosem (od wschodniej strony). Na przestrzeni lat wielokrotnie go rozbudowywano i przebudowywano. Zmieniał też właścicieli. Po II wojnie światowej przejęło go państwo – stanowił własność m.in. Polskich Zakładów Zbożowych. Obecnie należy do prywatnej spółki; sam budynek jest objęty kontrolą konserwatora zabytków.

Prowadzono w nim głównie przemiał żyta i pszenicy, oprócz tego były tam: płatkarnia, kaszarnia i łuszczarnia grochu. Po 1992 r. przerabiano w nim już tylko pszenicę. W 2008 r. przestał pełnić funkcje, do których został zbudowany – na jego terenie powstało targowisko otwarte w każdą niedzielę (a w zasadzie przeniesiono dotychczasowy targ z ulicy Na Niskich Łąkach). Na stoiskach można kupić wiele skarbów: począwszy od warzyw i owoców (latem) po ubrania czy zabytkowe meble.

Bolesną stratę odnotowano w 2013 r., kiedy nowy właściciel zdecydował o wyburzeniu elewatora zbożowego z 1925 r. W zabudowaniach już od 2014 r. miało być centrum ekspozycyjne i mieszkania, jednak do tej pory inwestor swych zamiarów nie zrealizował.

Podczas II wojny światowej na terenach młyna znajdował się obóz fabryczny, którego mieszkańcy – robotnicy przymusowi różnych narodowości – byli wykorzystywani do niewolniczej pracy. Przebywało w nim około 300 pracowników.