NIEOBECNI.
LUDZIE ZE ZNAKIEM “P”

strona poświęcona polskim robotnikom przymusowym w III Rzeszy,
związanym z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem