Lotnisko na pl. Grunwaldzkim – ukończone na przełomie kwietnia i maja 1945 r. lotnisko zbudowane pomiędzy mostami Grunwaldzkim i Szczytnickim. Zobacz
Pomnik Organizacji „Olimp” – wzniesiony 1989 r. przy zbiegu ulic Sokolniczej i Zelwerowicza. Organizacja zajmowała się integracją polskich robotników przymusowych, samopomocą, kolportowaniem informacji o sytuacji na frontach, a także akcją sabotażową w zakładach przemysłowych i zbieraniem danych wywiadowczych.Zobacz
Dworzec Nadodrze/Park Staszica – miejsce wywózek do gett i obozów koncentracyjnych. Podczas Festung Breslau na terenach dzisiejszego Parku Staszica i okolic ul. Pomorskiej znajdowały się masowe groby ofiar oblężenia miasta. Przy pochówku pracowali przede wszystkim robotnicy przymusowi.Zobacz
Obóz pracy Arbeitslager Breslau-Lissa – na terenie dzisiejszej Leśnicy przy ulicy Trzmielowickiej (obecnie tereny jednostki wojskowej). Pierwszy podobóz Gross-Rosen założony w 1942 r., przeznaczony dla mężczyzn. Zadaniem więźniów była rozbudowa dróg i pobliskich koszar. Zlikwidowany w styczniu 1945 r.Zobacz
Obóz pracy przymusowej na terenie Psiego Pola (Hundsfeld)
Zobacz
Pomnik "Pamięci ofiar terroru hitlerowskiego, więźniów obozu pracy przymusowej z lat 1939-1945" – przy al. Poprzecznej we Wrocławiu. Został tu postawiony w 1959 roku z inicjatywy załogi sołtysowickiej cukrowni (wyburzonej w 2009 r.)Zobacz
Obóz pracy przymusowej Burgweide (na terenie wrocławskich Sołtysowic, zlokalizowany pomiędzy dzisiejszą ul. Sołtysowicką i al. Poprzeczną)Zobacz
Skwer Ludzi ze znakiem P – ustanowiony decyzją Rady Miejskiej Wrocławia w 1992 r. – ograniczony ulicami Nowowiejską i Ignacego Daszyńskiego.
Zobacz
Obóz przejściowy (areszt) dla więźniów (Ausländer-Auffanglager) – znajdował się przy Clausewitzstrasse 21 (obecnie ulica Generała Józefa Haukego-Bosaka 21), w którym obecnie mieści się Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych.Zobacz
Młyn Sułkowice – wzniesiony, wraz z doprowadzeniem bocznicy kolejowej, w 1890 r. dla Schlesische Mühlenwerke A.G. był miejscem pracy robotników przymusowych osadzonych w obozach pracy, przede wszystkim w obozie Burgweide. Dzisiaj teren jednego z największych targowisk we Wrocławiu.Zobacz