Skwer Ludzi ze znakiem P

Skwer położony jest na wrocławskim osiedlu Ołbin. Nazwę tę 25 kwietnia 1992 r. nadała Rada Miejska Wrocławia. Stoją tu dwa pomniki: Pomnik Ludzi ze znakiem „P” z 1996 r., oddający cześć cywilnym ofiarom II wojny światowej, oraz kamień pamiątkowy z 1977 r., postawiony ku czci harcerzy i instruktorów poległych w walce o polskość Wrocławia. Obelisk został odsłonięty w 20. rocznicę powstania Hufca ZHP Wrocław – Śródmieście. Jego autorem jest wrocławski kamieniarz – Tadeusz Hudziec. Swoją pracę (kamień i tablicę) wykonał społecznie.

Sam skwer oraz pomnik Ludzi ze znakiem „P” powstał staraniem m.in. Klubu Ludzi z Literą „P”, sekcji Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Założone z inicjatywy dr. Juliusza Bartosza w 1969 r. Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach byłych robotników przymusowych z terenów III Rzeszy, w szczególności przebywających na pracach we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Ich celem jest zbieranie, utrwalanie i przypominanie historii o terrorze hitlerowskim oraz promocja wiedzy i opowieści o losach Polaków przebywających podczas wojny w obozach pracy przymusowej.

We Wrocławiu znajdują się ponadto liczne tablice upamiętniające obozy pracy przymusowej, m.in. przy ul. Mickiewicza czy ul. Haukego-Bosaka oraz pomnik poświęcony pamięci więźniów podobozu Gross-Rosen na terenie zakładów Państwowych Fabryki Wagonów Pafawag (u zbiegu ulic Fabrycznej i Wagonowej).